Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Giltigt datum: 29 augusti 2018

Etradon BV (”oss”, ”vi” eller ”vår”) driver webbplatsen https://www.carpar.se (nedan kallad ”tjänsten”).

Denna sida informerar dig om vår policy om insamling, användning och utlämnande av personuppgifter när du använder vår service och de val du har kopplat till den informationen.

Vi använder dina data för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda Tjänsten godkänner du samlingen och användningen av information i enlighet med denna policy. Om inte annat anges i denna sekretesspolicy har de villkor som används i denna sekretesspolicy samma betydelser som i våra användarvillkor, tillgänglig från https://www.carpar.se

DEFINITIONER

 • Service: Service är webbplatsen https://www.carpar.se som drivs av Etradon BV
 • Personuppgifter: Personuppgifter betyder data om en levande individ som kan identifieras från dessa data (eller från den och annan information som vi antingen har eller kommer sannolikt att tillgodose).
 • Användningsdata: Användningsdata är data som samlas automatiskt antingen genereras av användningen av Tjänsten eller från själva Tjänsteinfrastrukturen (till exempel varaktigheten för ett sidbesök).
 • Cookies (Kakor): Cookies (Kakor) är små filer som lagras på din enhet (dator eller mobilenhet).
 • Data Controller: Data Controller betyder den fysiska eller juridiska person som (antingen ensam eller gemensamt eller gemensamt med andra personer) bestämmer vilka syften och vilket sätt som någon personlig information är eller ska behandlas. För syftet av denna integritetspolicy är vi en datakontrollör av dina personuppgifter.
 • Dataprocessorer (eller Tjänsteleverantörer): Dataprocessor (eller Tjänsteleverantör) innebär en fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna för datakontrollerns räkning. Vi kan använda olika tjänsteleverantörers tjänster för att effektivisera din data.
 • Dataämne (eller användare): Dataämne är en levande individ som använder vår tjänst och är föremål för personuppgifter.

INFORMATIONSAMLING OCH ANVÄNDNING

Vi samlar flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår service till dig.

TYP AV DATA COLLECTED

PERSONLIG INFORMATION

När du använder vår tjänst kan vi fråga dig om att ge oss viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig (”Personuppgifter”). Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

 • E-postadress
 • Förnamn och efternamn
 • Telefonnummer
 • Adress, Stat, Provins, Postnummer / Ort, Stad
 • Cookies och användningsdata

E-postannonsering om du inte prenumererar på nyhetsbrevet och din rätt att välja bort. Om vi får din e-postadress i samband med försäljningen av en produkt eller tjänst och du inte har valt ut och du inte är en konsument som har sitt hemvist i Polen, förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka e-post till produkter från vårt sortiment som liknar dem som du redan har köpt. Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen när det gäller att marknadsföra och marknadsföra våra produkter till kunder som är överlägsna i processen att balansera intressen.

Du kan när som helst avstå från denna användning av din e-postadress genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som anges nedan eller genom att använda bortkopplingslänken i annonseringsmailen utan att medföra några kostnader utöver överföringskostnaden beräknad vid basen priser.

ANVÄNDNINGSDATA

Vi kan också samla in information om hur tjänsten nås och används ( “Användningsdata” / ”Usage Data”). Denna användningsdata kan innehålla information som datorns Internet Protocol-adress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsareversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden som spenderas på dessa sidor, unik enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

Spårning och cookies data

Vi använder cookies och liknande spårteknik för att spåra aktiviteten i vår Service och vi håller viss information.

Cookies är filer med en liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Övrig spårningsteknik används också, såsom fyrar, taggar och skript för att samla in och spåra information och förbättra och analysera vår service.

Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Om du inte accepterar cookies kan du dock inte använda vissa delar av vår Service.

Exempel på Cookies vi använder:

 • Sessionkakor. Vi använder Session kakor för att driva vår service.
 • Preference kakor. Vi använder Preference kakor för att komma ihåg dina inställningar och olika inställningar.
 • Säkerhetskakor. Vi använder säkerhetskakor av säkerhetsskäl.

ANVÄNDNING AV DATA

Etradon BV använder insamlade data för olika ändamål:

 • Att tillhandahålla och behålla vår service
 • Att meddela dig om ändringar i vår Service
 • Att låta dig delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det
 • Att ge kundsupport
 • Samla in analys eller värdefull information så att vi kan förbättra vår service
 • Att övervaka användningen av vår service
 • Att upptäcka, förebygga och ta itu med tekniska problem
 • För att ge dig nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om, om du inte har valt att inte ta emot sådan information

Rättslig grund för behandling personuppgifter i allmän uppgiftsskyddsförordning (BRP)

Om du är från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) är Etradon BVs rättsliga grund för att samla in och använda personuppgifterna som beskrivs i denna sekretesspolicy beror på de personuppgifter vi samlar in och det specifika sammanhang där vi samlar in den.

Etradon BV kan behandla dina personuppgifter eftersom:

 • Vi behöver göra ett avtal med dig
 • Du har gett oss tillåtelse att göra det
 • Behandlingen är i våra legitima intressen och det är inte åsidosättas genom dina rättigheter
 • För betalningsändamål
 • För att följa lagen

lagring av data

Etradon BV behåller dina personuppgifter endast så länge som behövs för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. Vi behåller och använder dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi måste behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och genomdriva våra juridiska avtal och policyer.

Etradon BV kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användning Data lagras i allmänhet under en kortare tid, förutom när dessa data används för att stärka säkerheten eller förbättra vår tjänstes funktionalitet, eller vi är lagligt skyldiga att behålla dessa data under längre perioder.

ÖVERFÖRANDE AV DATA

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till – och underhållas på – datorer som ligger utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där lagar om dataskydd kan skilja sig från din jurisdiktion.

Om du befinner dig utanför Nederländerna och väljer att ge information till oss, var vänlig notera att vi överför data, inklusive personuppgifter, till Nederländerna och bearbetar det där.

Ditt samtycke till denna sekretesspolicy följt av din inlämning av sådan information representerar ditt avtal med den överföringen.

Etradon BV kommer att vidta alla åtgärder som är rimligt nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och att ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om inte tillräckliga kontroller finns på plats, inklusive säkerheten av dina uppgifter och annan personlig information.

UPPGIFTER OM DATA

AFFÄRSTRANSAKTION

Om Etradon BV är inblandad i en fusion, förvärv eller tillgångsförsäljning, kan dina personuppgifter överföras. Vi kommer att meddela innan din personuppgifter överförs och omfattas av en annan sekretesspolicy.

Utlämnande av brottsbekämpande

Under vissa omständigheter kan Etradon BV vara skyldig att lämna ut dina personuppgifter om så krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en statlig myndighet).

RÄTTSLIGA KRAV

Etradon BV kan i god tro förklara dina personuppgifter om att sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • Att följa en lagstadgad skyldighet
 • Att skydda och försvara Etradon BVs rättigheter eller egendom
 • Förhindra eller utreda eventuella felaktigheter i samband med Tjänsten
 • To protect the personal safety of users of the Service or the public
 • To protect against legal liability

SÄKERHET AV DATA

Säkerheten för dina uppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod över Internet eller elektronisk lagringsmetod är 100% säker. Medan vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla medel för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera den absoluta säkerheten.

DIN DATABESKYTTNINGSRÄTTIGHETER UNDER DEN ALLMÄNNA DATABESKYTTELSESREGLEN (GDPR)

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa uppgifter om personuppgifter. Etradon BV har som mål att vidta rimliga åtgärder för att du ska kunna korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter.

Om du vill bli informerad om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att den ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss.

Under vissa omständigheter har du följande personuppgifter:

 • Rätten att komma åt, uppdatera eller ta bort den information vi har på dig. När det är möjligt kan du komma åt, uppdatera eller begära att du raderar dina personuppgifter direkt i avsnittet om kontoinställningar. Om du inte kan utföra dessa åtgärder själv, vänligen kontakta oss för att hjälpa dig.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att få din information åtgärdad om den informationen är oriktig eller ofullständig.
 • Rätten att invända. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.
 • Rätten till begränsning. Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av din personliga information.
 • Rätten till uppgifter portabilitet. Du har rätt att få en kopia av den information vi har på dig i ett strukturerat, maskinläsbart och vanligt använd format.
 • Rätt att återkalla samtycke. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke när som helst där Etradon BV åberopade ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter.

Observera att vi kan fråga dig att verifiera din identitet innan du svarar på sådana förfrågningar.

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information kontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

TJÄNSTELEVERANTÖRER

Vi kan använda tredjepartsföretag och privatpersoner för att underlätta vår Service (”Service Providers”), tillhandahålla Tjänsten på vår väg, utföra servicerelaterade tjänster eller hjälpa oss att analysera hur vår Service används.

Dessa tredje parter har endast tillgång till dina personuppgifter för att utföra dessa uppgifter på våra vägnar och är skyldiga att inte avslöja eller använda det för något annat syfte.

ANALYTICS

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

 • Google Analytics: Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google som spårar och rapporterar webbplatstrafik. Google använder de samlade uppgifterna för att spåra och övervaka användningen av vår tjänst. Dessa data delas med andra Google-tjänster. Google kan använda de samlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonseringsnät. Du kan välja bort att ha gjort din aktivitet på Tjänsten tillgänglig för Google Analytics genom att installera webbläsarens tillägg till Google Analytics. Tillägget hindrar Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) från att dela information med Google Analytics om besökaktivitet. För mer information om Googles sekretesspraxis, besök webbsidan för Google Sekretess och villkor sida: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

BEHAVIORAL REMARKETING

Etradon BV använder remarketingtjänster för att annonsera på tredje parts webbplatser till dig efter att du har besökt vår tjänst. Vi och våra tredjepartsleverantörer använder cookies för att informera, optimera och visa annonser baserat på dina tidigare besök i vår Service.

 • Google AdWords: Google AdWords remarketingtjänst tillhandahålls av Google Inc.You kan välja bort Google Analytics för Display Advertising och anpassa annonser i Googles Display-nätverk genom att besöka sidan Google Ads Settings: http://www.google.com/ inställningar / annonserGoogle rekommenderar också att du installerar Google Analytics-tilläggswebbläsartillägget – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – för din webbläsare. Google Analytics-tilläggswebbläsartillägg ger besökare möjligheten att förhindra att deras data samlas in och används av Google Analytics. För mer information om Googles integritetsrutiner, besök webbsidan för Google Sekretess och villkor: https: / /policies.google.com/privacy?hl=en
 • Facebook: Facebook-remarketingtjänsten tillhandahålls av Facebook Inc.. Du kan lära dig mer om intressebaserad annonsering från Facebook genom att besöka den här sidan: https://www.facebook.com/help/164968693837950För att välja bort från Facebooks intressebaserade annonser , följ dessa instruktioner från Facebook: https: //www.facebook.com/help/568137493302217Facebook följer de självreglerande principerna för online beteendeannonsering som inrättats av Digital Advertising Alliance. Du kan också välja bort från Facebook och andra deltagande företag via Digital Advertising Alliance i USA http://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada i Kanada http://youradchoices.ca/ eller European Interactive Digital Advertising Alliance i Europa http://www.youronlinechoices.eu/, eller avstängning med din mobila enhetens inställningar.

För mer information om Facebook-sekretesspraxis, besök Facebooks Datapolicy: https://www.facebook.com/privacy/explanation

BETALNINGAR

Vi kan tillhandahålla betalade produkter och / eller tjänster inom Tjänsten. I så fall använder vi tjänster från tredje part för betalningsbehandling (till exempel betalningsprocessorer).

Vi kommer inte att lagra eller samla in dina betalkortuppgifter. Den informationen tillhandahålls direkt till våra betalningsleverantörer från tredje part vars användning av din personliga information regleras av deras integritetspolicy. Dessa betalnings processorer följer de standarder som fastställs av PCI-DSS, som hanteras av PCI Security Standards Council, som är en gemensam insats för varumärken som Visa, MasterCard, American Express och Discover. PCI-DSS-krav hjälper till att säkerställa säker hantering av betalningsinformation.

Betalingsprocessorerna vi jobbar med är:

 • Mollie: Betalningsleverantör Mollie hanterar betalningsbehandling för iDEAL, PayPal, Mastercard, Visa, Bancontact / Mister Cash, SOFORT, Belfius, ING Homepay och KBC. Deras sekretesspolicy kan ses på https://www.mollie.com/sv/privacy
 • Klarna: deras integritetspolicy kan ses på https://www.klarna.com/se/privacy-statement/

LÄNKAR TILL ANDRA SIDOR

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredjepartslänk kommer du att styras till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyen för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicy eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster.

BARNS PRIVATIV

Vår service tar inte emot någon under 18 år (”Barn”).

Vi samlar inte medvetet personligt identifierbar information från någon under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har gett oss personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat personuppgifter från barn utan att verifiera föräldrars medgivande, tar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

E-post annonsering

E-postannonsering om du prenumererar på nyhetsbrevet

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev skickar vi regelbundet vårt nyhetsbrev baserat på ditt samtycke enligt Art. 6 (1) 1 lit. a) GDPR, med hjälp av de uppgifter som krävs eller uppges av dig separat för detta ändamål.

Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevstjänsten. För detta ändamål kan du antingen skicka ett meddelande till kontaktalternativet nedan eller använda länken för bortkoppling i nyhetsbrevet. Vid avbeställning kommer vi att radera din e-postadress om du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller dig rätten att vidare använda dina personuppgifter inom ramen för det sätt som tillåts enligt lagen, som vi informerar dig om i detta meddelande.

ÄNDRINGAR TILL DENNA PRIVATPOLITIK

Vi kan uppdatera vår sekretesspolicy från tid till annan. Vi meddelar dig om eventuella ändringar genom att skicka den nya sekretesspolicyn på den här sidan.

Vi meddelar dig via e-post och / eller ett framstående meddelande i vår Service, innan ändringen blir effektiv och uppdaterar det ”effektiva datumet” högst upp i denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att regelbundet granska denna sekretesspolicy för eventuella ändringar. Ändringar av denna sekretesspolicy är effektiva när de publiceras på den här sidan.

KONTAKTA OSS

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, kontakta oss:

 • Via e-post: info@carpar.com