Returer

För leverans av varor

Rätt att avbryta

Du har rätt att säga upp avtalet inom 14 dagar utan att ge någon anledning. Avbeställningsperioden upphör att gälla efter 14 dagar från den dag då du förvärvar, eller en tredje part annan än transportören och som du anger förvärvar, fysiskt innehav av det sista godet.

För att utnyttja rätten att avbryta måste du meddela oss [INSERT: Företagets namn, gata, nummer, postnummer, ort, e-postadress, telefonnummer] om ditt beslut att säga upp detta kontrakt med ett tydligt uttalande skickas per post, fax eller e-post). Du kan använda det bifogade formuläret, men det är inte obligatoriskt.

För att möta avbeställningsfristen är det tillräckligt att du skickar din meddelande om din utövande av avbokningsrätt innan avbeställningsperioden har löpt ut.

Effekter av uppsägning

Om du avbryter kontraktet betalar vi alla betalningar från dig, inklusive kostnader för leverans (med undantag för de extrakostnader som uppstår om du väljer en annan leverans än leverans än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då vi är informerade om ditt beslut att återkalla detta avtal. Vi gör ersättningen med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat. Under alla omständigheter kommer du inte att betala några avgifter till följd av sådan ersättning. Vi kan hålla tillbaka ersättning tills vi har fått varan tillbaka eller du har lämnat bevis för att ha skickat tillbaka varan, beroende på vilken tid det är tidigaste.

Du ska skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall inte senare än 14 dagar från den dag då du meddelar ditt uttag från detta kontrakt till oss. Fristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan 14 dagars utgång har löpt ut. Du måste bära den direkta kostnaden för att returnera varorna. Du är endast ansvarig för något minskat värde på de varor som härrör från hanteringen än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Returadress:
Avison BV
Dept. 1436
De Windturbine 7
3815 KP Amersfoort
Nederländerna